Nieuws

Dank

Tijdens de Algemene Leden Vergadering 2018 lastte de voorzitter een extra agendapunt in. Het was namelijk gebleken dat Elly Nijhuis ergens in 2018, 20 jaar in het bestuur van Impact zit. Eerst als secretaris en sinds eind 2009 tot op heden als penningmeester. Namens de leden van de Impact werd Elly bedankt voor haar inzet en het verrichte werk voor de club. De wens werd uitgesproken dat ze nog lang deze functie wil en kan blijven vervullen. Uiteraard werden de felicitaties vergezeld van een bloemetje en wel in haar lievelingskleuren.