Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Fotoclub Impact bedraagt €80,- per kalenderjaar.
Als iemand gedurende het jaar lid wordt, geldt een aangepast tarief.
Iemand die lid is van de club is ook automatisch lid van de Nederlandse
fotobond en mag meedoen aan de bondswedstrijden.
*******************
Als u de fotoclub een warm hart toedraagt, kunt u zich aanmelden als vriend of
vriendin van Impact.
U kunt uw bijdrage storten op rekening NL63INGB0004442262
tnv FC Impact te Haarlem