Commissies

Programmacommissie:

Carla, Berna

Expositiecommissie:

Elly, Karla , Berna V.

Michael en Hans Groen assisteren bij het ophangen.

Wedstrijdcommissie:

Betty, Corrie en Jan; Michael reserve

Kascommissie:

Marry, Betty,  reserve Hans Groen

Websitebeheerders:

Berna en Michael

Kerstcommissie:

Betty en Carla

                                                                           Kettingfoto:

Betty