Commissies

Programmacommissie:

Carla, Berna, Coby

Expositiecommissie:

Elly, Karla , Edwin, Berna V.

Henk en Michael en Hans Groen assisteren bij het ophangen.

Wedstrijdcommissie:

Betty, Corrie en Jan; Michael reserve

Kascommissie:

 Berna van D., Betty,  reserve Hans Groen

Websitebeheerders:

Berna, Edwin en Michael

Kerstcommissie:

Betty en Carla