Algemeen


Het programma van de club loopt van september tot en met mei.
Tijdens de schoolvakanties is er geen clubavond.
De leden komen op maandagavond bijeen van 20.00 -22.30 uur in Buurthuis de Aker.
Noorderakerweg 2
1069 PC  Amsterdam
tel: 020-6104060
********************************
Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Corrie Groen-Pickhard
Secretaris: Berna de Vos
Penningmeester: Elly Nijhuis
Bestuursleden: Carla Walther
*******************************
Informatie : Berna de Vos
tel: 020-6199615
bernadevos-pouw@planet.nl